Wolontariat

Jak wiele fundacji, my również funkcjonujemy dzięki ludziom dobrej woli. Ich zapał oraz zaangażowanie jest bezcenne, jednak ogrom pracy i zadań nadal przerasta możliwości naszego zespołu. Jeśli chcesz nam pomóc i wspierać dzieło Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau to napisz do nas. Każda pomoc, akt dobrej woli oraz wsparcie przysłuży się realizacji naszego nadrzędnego celu jakim jest ocalić od zapomnienia pamięć oraz artefakty po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau i jego podobozach.

Wypożyczenia

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau w ramach swojej statutowej działalności jest zobligowana do szeroko rozumianej ochrony artefaktów pozostałych po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz jego podobozach. Zabezpieczone eksponaty mają stanowić świadectwo funkcjonowania systemu obozowego Auschwitz oraz służyć celom ekspozycyjnym na wystawach.

Projekty

Fundacja w ramach inicjowanych projektów zaprasza do współpracy. Informacje o aktualnych projektach zawarte są na naszej stronie www. Jesteśmy również zainteresowani współpracą w ramach projektów zewnętrznych, których merytoryczny charakter jest zgodny ze statutowymi celami naszej Fundacji. W zależności od charakteru Państwa przedsięwzięcia możemy się w nie włączyć udzielając wsparcia lub być współpartnerem w realizacji przedsięwzięcia. 

Odwiedź miejsca pamięci

Pozostałości po działalności KL Auschwitz – Birkenau oraz jego podobozach są nadal obecne w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego zespołu udało się rozpoznać wiele z tych obiektów i odtworzyć ich historię. Analizując pozyskaną wiedzę uznaliśmy, że najlepszą formą ich prezentacji będzie ich pokazanie w ramach zorganizowanych wycieczek. W zależności od wymagań grupy, która w naszym rozumieniu stanowi od 10 do 40 osób, jesteśmy w stanie dopasować poziom merytoryczny oraz czas wycieczki.