KL Auschwitz III Monowitz

KL Auschwitz III Monowitz - wystawa IG Farben

Obóz założony na potrzeby koncernu chemicznego IG Farben Werk Auschwitz. W 1941 roku zapada decyzja o umiejscowieniu nowej, olbrzymiej fabryki chemicznej koncernu IG Farben, która ma być zlokalizowana w Auschwitz, w dzielnicy Dwory. Teren zakładów chemicznych to olbrzymi areał sięgający aż po Monowice, w których zlokalizowano obóz dla więźniów z Auschwitz, a kilkaset metrów dalej, także jeńców brytyjskich. Rozbudowę tych zakładów oparto o przymusową, niewolniczą pracę więźniów, a lokalizację o naturalne złoża węgla w pobliżu Auschwitz – kopalnie Brzeszcze, Jawiszowice, Libiąż, a także dostępność wody – rzeki Wisła i Soła. Stawiano głównie na produkcję kauczuku syntetycznego, potocznie zwanego „Buna”, od którego też wzięła się początkowo nazwa komanda roboczego dochodzącego z obozu Auschwitz a potem i sama nazwa nowo powstałego obozu KL Auschwitz III-Monowitz/Buna.

Wiosną 1941r. koncern IG Farben decyduje się na budowę fabryki chemicznej w Auschwitz na terenach wsi Dwory i Monowice. Jednocześnie, władze koncernu podpisują umowę z władzami obozowymi SS Auschwitz na dostarczanie więźniów z KL Auschwitz jako siły roboczej do budowy fabryki. W związku z planowaną rozbudową fabryki wiosną 1941 koncern IG Farben wysiedla ze wsi Monowice ludność a domy wysiedlonych zostają rozebrane. Na ich miejscu początkowo wiosną zostały wybudowane baraki obozu dla robotników przymusowych ale latem 1942 przeszły pod zarząd obozu KL Auschwitz i przygotowano ten teren do osadzenia w nim obozowych więźniów. Pierwszy transport 2000 więźniów z KL Auschwitz osadzono w podobozie KL AuschwitzIII-Monowitz w październiku 1942 roku. Od listopada 1943 roku funkcjonuje już jako samodzielny obóz koncentracyjny w którym przebywa już 11 000 więźniów Obóz powstały jako zaplecze siły roboczej do rozbudowy kompleksu nowo powstającej fabryki chemicznej IG Farben Werk Auschwitz. Jest to trzeci z obozów KL Auschwitz pod względem wielkości.

Wystawa znajduje się w budynku Centrum Obsługi Turystów, wejście od tyłu budynku, zobaczymy tam przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu KL Auschwitz III Monowitz, obozu dla jeńców Brytyjskich i kompleksu chemicznego IG Farben Werk Auschwitz. To jedyna taka wystawa w Europie.

Wspieraj dziedzictwo - Twórz Przyszłość

Wesprzyj fundację

Twoje wsparcie finansowe to kropla, która tworzy fale zmian. Dzięki Twojej hojności możemy kontynuować naszą działalność, chroniąc ważne miejsca historyczne, prowadząc badania, organizując edukacyjne wydarzenia i angażując społeczność lokalną.